• Slider Image

De academie voor de gevel en dak inspecteur verzorgt opleidingen en trainingen voor inspecteurs bestaande bouw met als doel het opstellen van gevalideerde rapportages en adviezen voor opdrachtgevers en/of gebouw eigenaren. De opleidingen en trainingen zijn gericht op veldonderzoek aan bestaand vastgoed en erfgoed op locatie. 

Voor wie

Inspecteurs zonder hoogtevrees en die gewend zijn om buiten te werken met hun handen.

Inspecties

Inspecties aan vastgoed en erfgoed worden uitgevoerd door twee personen (inspecteur samen met een gevel- en/of dakspecialist) met inzet van een hoogwerker, vanaf steigers en/of met behulp van eenvoudig klimmaterieel waarbij veiligheidseisen en persoonlijke beschermingsmiddelen tezamen van het allerhoogste belang zijn. 

Optisch, haptisch en destructief onderzoek op locatie

Onderzoeken die alleen optisch (visueel) worden uitgevoerd leveren indicatief een bijdrage tijdens planvorming onderhoud en/of renovatie van bestaand vastgoed of erfgoed. 

Een meer diepgaand onderzoek naar de constructie en de gebouwschil levert meer op als naast optisch en haptisch veldonderzoek ook destructief gericht onderzoek wordt uitgevoerd. Het openen van gevels en daken levert die informatie op die nodig is om goede keuzes te kunnen maken tijdens planvorming of meerjaren onderhoudsprognoses. Daarnaast komt men ook te weten of bijvoorbeeld gevels en daken van gebouwen voldoende veilig zijn of juist gevaar kunnen opleveren voor bewoners en passanten.

Er zijn meerdere opleiding niveau’s en trainingen online te volgen. Voor de beginnende inspecteur of vak-volwassen ervaren bouwplaats medewerker is er een basisopleiding. Voor een junior vastgoed inspecteur met een NEN 2767 certificaat en enige ervaring of een bouwkundige woning keuring inspecteur zijn er verschillende keuzemogelijkheden wat betreft vervolg-opleidingstrajecten, trainingen en cursussen.