Cursussen en Trainingen verwacht

Cursus: historische funderingen optimaliseren verwacht oktober 2022
KWETSBARE FUNDERINGEN

Schadebeelden – Oorzaken – Hersteladviezen

 • soort fundering methode/systeem/ondergrond gerelateerd
 • metselwerk funderingen
 • beton funderingen
 • gevel- verzakkingen, zettingen en afschuiving
 • gevelmetselwerk scheurvorming boven terreinaansluiting
 • gevelmetselwerk scheurvorming 
 • vocht en grondwaterstanden
 • omgevingsinvloeden
 • funderingsherstel methoden/technieken
 • grondverbetering technieken
Cursus: Gevelmetselwerk optimaliseren verwacht oktober 2023
GEVELPROBLEMATIEK

Schadebeelden – Oorzaken – Hersteladviezen

 • soort gevel methode/systeem/constructie gerelateerd
 • metselwerk vlakken, elementen en technische details
 • beton elementen en onderdelen – details
 • gevelmetselwerk scheurvorming vlakken en dilataties 
 • gevelmetselwerk scheurvorming aansluitingen – details
 • gevelschade’s algemeen – constructief/esthetisch 
 • gevel- vullingen en elementen en ventilatie methoden/systemen
 • vocht, hemelwaterafvoer en lekkage’s – aansluitingen details
 • omgevingsinvloeden en klimaat
 • gevelherstel methoden/technieken
 • gevel verduurzaam methoden/technieken 
 • gevel- onderhoud en verbetering  
Cursus: verbeteren gebouwschil constructies verwacht oktober 2024
GEBOUWSCHIL VERDUURZAMEN

Opties & Scenario’s – Beoordeling – Hersteladviezen

 • vooronderzoek en inspecties
 • funderingen, kelders en kruipruimten
 • gevels na-isolatie systemen
 • gevelvullingen en ventilatie
 • bouwmethoden herkennen
 • hellende daken
 • platte daken
 • dakdoorvoeren
 • hemelwaterafvoer 
 • aansluitingen details 
 • casussen 
 • wbdbo – brandveiligheid exterieur – interieur
 • gevels en daken verduurzaam methoden/technieken
 • gevel/dak- onderhoud en verbetering
 • opties en scenario’s (keuzen uitwerken preferent scenario)
 
Cursus: historische funderingen optimaliseren verwacht oktober 2022
KWETSBARE FUNDERINGEN

Schadebeelden – Oorzaken – Hersteladviezen

 • soort fundering methode/systeem/ondergrond gerelateerd
 • metselwerk funderingen
 • beton funderingen
 • gevel- verzakkingen, zettingen en afschuiving
 • gevelmetselwerk scheurvorming boven terreinaansluiting
 • gevelmetselwerk scheurvorming 
 • vocht en grondwaterstanden
 • omgevingsinvloeden
 • funderingsherstel methoden/technieken
 • grondverbetering technieken
Cursus: Gevelmetselwerk optimaliseren verwacht oktober 2023
GEVELPROBLEMATIEK

Schadebeelden – Oorzaken – Hersteladviezen

 • soort gevel methode/systeem/constructie gerelateerd
 • metselwerk vlakken, elementen en technische details
 • beton elementen en onderdelen – details
 • gevelmetselwerk scheurvorming vlakken en dilataties 
 • gevelmetselwerk scheurvorming aansluitingen – details
 • gevelschade’s algemeen – constructief/esthetisch 
 • gevel- vullingen en elementen en ventilatie methoden/systemen
 • vocht, hemelwaterafvoer en lekkage’s – aansluitingen details
 • omgevingsinvloeden en klimaat
 • gevelherstel methoden/technieken
 • gevel verduurzaam methoden/technieken 
 • gevel- onderhoud en verbetering  
Cursus: verbeteren gebouwschil constructies verwacht oktober 2024
GEBOUWSCHIL VERDUURZAMEN

Opties & Scenario’s – Beoordeling – Hersteladviezen

 • vooronderzoek en inspecties
 • funderingen, kelders en kruipruimten
 • gevels na-isolatie systemen
 • gevelvullingen en ventilatie
 • bouwmethoden herkennen
 • hellende daken
 • platte daken
 • dakdoorvoeren
 • hemelwaterafvoer 
 • aansluitingen details 
 • casussen 
 • wbdbo – brandveiligheid exterieur – interieur
 • gevels en daken verduurzaam methoden/technieken
 • gevel/dak- onderhoud en verbetering
 • opties en scenario’s (keuzen uitwerken preferent scenario)
 

Prijs op basis van voorinschrijving € 275,00

Prijs indicatie € 445,00 m.i.v. Oktober 2022

e-learning

Prijs op basis van voorinschrijving € 450,00

Prijs indicatie € 785,00 m.i.v. Augustus 2023

e-learning + training klassikaal

Prijs op basis van voorinschrijving € 325,00

Prijs indicatie € 585,00 m.i.v. Mei 2024

e-learning

E-Learning
E-learning for Student and University Concept

Voorinschrijving Reservering

Een voorinschrijving verplicht tot niets en is gratis.