Cursus basiskennis - juni 2022

FUNDATIES bestaand vastgoed

Schadebeelden – Oorzaken – Hersteladviezen

 • soort fundering methode/systeem/ondergrond gerelateerd
 • metselwerk funderingen
 • beton funderingen
 • gevel- verzakkingen, zettingen en afschuiving
 • gevelmetselwerk scheurvorming boven terreinaansluiting
 • gevelmetselwerk scheurvorming 
 • vocht en grondwaterstanden
 • omgevingsinvloeden
 • funderingsherstel methoden/technieken

€ 275,00 – kosten – prijs op basis van voorinschrijving.

e-learning

Cursus basiskennis - maart 2023

gevels bestaand vastgoed

Schadebeelden – Oorzaken – Hersteladviezen

 • soort gevel methode/systeem/constructie gerelateerd
 • metselwerk vlakken, elementen en technische details
 • beton elementen en onderdelen – details
 • gevelmetselwerk scheurvorming vlakken en dilataties 
 • gevelmetselwerk scheurvorming aansluitingen – details
 • gevelschade’s algemeen – constructief/esthetisch 
 • gevel- vullingen en elementen en ventilatie methoden/systemen
 • vocht, hemelwaterafvoer en lekkage’s – aansluitingen details
 • omgevingsinvloeden en klimaat
 • gevelherstel methoden/technieken
 • gevel verduurzaam methoden/technieken 
 • gevel- onderhoud en verbetering  

€ 450,00 – kosten – prijs op basis van voorinschrijving.

e-learning

Cursus basiskennis - juni 2024

daken bestaand vastgoed

Schadebeelden – Oorzaken – Hersteladviezen

 • soort dak methode/systeem/constructie gerelateerd
 • hellende daken
 • platte daken
 • dakdoorvoeren
 • hemelwaterafvoer 
 • aansluitingen details 
 • casussen 
 • wbdbo – brandveiligheid exterieur – interieur
 • dak verduurzaam methoden/technieken
 • dak- onderhoud en verbetering
 

€ 325,00 – kosten – prijs op basis van voorinschrijving.

e-learning

E-Learning
E-learning for Student and University Concept

Voorinschrijving

Een voorinschrijving verplicht tot niets en is gratis.